Nyttig informasjon om barnehagen vår

Bamsestua er en privat foreldreeid barnehage. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak (SA) der foreldrene er medlemmer av foretaket. Barnehagen er ideell. Et eventuelt overskudd blir reinvestert i barnehagens formål.

Vi har to avdelinger med tilsammen 19 barn og 5 ansatte. Den pedagogiske dekningen består av 3 pedagoger (inkludert daglig leder som er 2 dager på kontoret i uka), en barne og ungdomsarbeider og en assistent i grunnbemanninga.

Lillebjørnavdelinga vår har plass til sju små på 0-2,5 år, og storbjørnavdelinga har plass til 12 store fra 2,5-6 år. Ettersom vi har små avdelinger blir barna fort trygge og en del av fellesskapet i barnehagen.

Personalet i barnehagen er opptatt av å være gode rollemodeller for barna. Omsorg, likeverd, glede og humor står sentralt i hverdagen vår. Vi er en stabil personalgruppe der fire av fem ansatte har jobbet ilag i over ti år! Den kontinuiteten og arbeidsgleden personalet viser mener vi er viktig for å skape en god barnehage for barna.

Åpningstida er fra 07.30 til 16.30. Vi har stengt julaften, romjula og onsdag før skjærtorsdag. Siste uke i juli er også stengt.

I barnehagen vår har vi rom som innbyr til fysisk aktivitet og lek. Rommene kan deles opp slik at barna kan leke i grupper. Puterommet vårt har blant annet en flott sile! Uterommet vårt inneholder akebakke, klatretrær og lekeapparater. Barnehagen disponerer også uteområdet i kohtveien. Det inneholder ei hytte, husker og en båt. I nærmiljøet vårt har vi nær tilgang til Telegrafbukta, Folkeparken og Tromsø museum og de brukes mye av barnehagen.

Vi er medlem av Private barnehagers landsforbund (PBL-A) og Ibid.

Barna er fullforsikret i barnehagen.