Virksomhetsplanen gir retningslinjer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Virksomhetsplanen skal internt være et styringsredskap for å nå våre mål i arbeidet. Eksternt er den en presentasjon og en forpliktelse overfor foreldre, barnehagens styre og andre samarbeidspartnere. Den bygger på Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehagen.