Ansatte

Lillebjørn

Veronica Jørgensen Solheim

Stilling: Pedagogisk leder

Veronica har jobbet i Bamsestua siden 2000, først som assistent og etter endt utdanning som pedagogisk leder for Lillebjørnene. Veronica har to barn.

Ulrikke Hoe

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ulrikke har jobbet i Bamsestua siden november 2015 på Lillebjørnavdelingen. Hun er utdannet barne og ungdomsarbeider.

Storebjørn

Tor Thomassen

Stilling: Assistent

Tor har jobbet i Bamsestua siden 2006. Han har jobbet både på Lillebjørn og nå på Storebjørn avdelingen. Tor har to barn.

Turid Isaksen

Stilling: Pedagogisk leder

Turid har jobbet i Bamsestua siden 2002. Først som daglig leder og nå som pedagogisk leder for Storebjørnene. Turid har videreutdanning i veiledning.

Andre ansatte

steffen ditlefsen

Stilling: Daglig leder

Steffen har vært ansatt siden 2001, først som ped.leder og deretter som daglig leder. Han har videreutdanning i veiledningssamtalen og Paps(pedagogisk arbeid på førskoletrinnet). Steffen har tre barn.