Ansatte

Lillebjørn

Ulrikke Hoe

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ulrikke har jobbet i Bamsestua siden november 2015 på Lillebjørnavdelingen. Hun er utdannet barne og ungdomsarbeider.

Nora Lier

Stilling: Pedagogisk leder
noralier1516@gmail.com

Nora startet å jobbe på Lillebjørnavdelinga i 2022. Hun er utdannet barnehagelærer på universitetet i Tromsø.

Storebjørn

Turid Isaksen

Stilling: Pedagogisk leder

Turid har jobbet i Bamsestua siden 2002. Først som daglig leder og nå som pedagogisk leder for Storebjørnene. Turid har videreutdanning i veiledning.

Tor Thomassen

Stilling: Assistent

Tor har jobbet i Bamsestua siden 2006. Han har jobbet både på Lillebjørn og nå på Storebjørn avdelingen. Tor har to barn.

Andre ansatte

Steffen ditlefsen

Stilling: Daglig leder

Steffen har vært ansatt siden 2001, først som ped.leder og deretter som daglig leder. Han har videreutdanning i veiledningssamtalen og Paps(pedagogisk arbeid på førskoletrinnet). Steffen har tre barn.