Søk plass hos oss

Du kan søke plass hos oss hele året. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars med inntak fra august.

Foresatte som skal søke barnehageplass skal bruke https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp%3FReqID%3D_25bedefe59416d17d772570a6f998786e715a72ec1

Søk plass https://tromsog2.ist-asp.com/NO01902-pub/login.htm

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars med inntak fra august, men det kan søkes plass og overflytting hele året.

Vi prioriterer søkere fra Fagereng og Bjerkaker skolekrets.

Alle private og kommunale barnehager i Tromsø kommune gjennomfører samordnet opptak til ledige barnhageplasser.

Mer informasjon om søknad finner dere også på http://www.tromso.kommune.no/

Søknad om overflytting

Ønsker du å bytte barnehage?

Søknader om overflytting innen 1. februar blir behandlet i overflyttingsopptaket.

Vi har løpende opptak ved ledig plass, hele året.