Vedtekter etter lov om samvirkeforetak og etter barnehageloven.

Her kan dere lese Bamsestua barnehage sine vedtekter.